Subsidieregeling praktijkleren

Als je een werknemer in dienst hebt die een mbo-bbl opleiding volgt, kun je in aanmerking komen voor een overheidsbijdrage van circa € 2500,- per studiejaar. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Lees meer over het aanvragen van subsidies.

Voor het studiejaar 2019/2020 kun je op dit moment nog geen aanvraag indienen. In de loop van 2020 wordt de indiendatum via deze pagina bekend gemaakt.

 

Advies voor het aanvragen van subsidie

Doe tijdig een aanvraag eHerkenning.
Voor het indienen van uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. De aanvraag voor eHerkenning neemt 2-7 werkdagen in beslag. Lees het stappenplan aanvragen eHerkenning.

Overzicht opleidingskosten en vergoedingen studiejaar 2019 – 2020

KostensoortKosten werkgeverKosten werknemerKosten BPN
Lesgeld bbl opleiding niveau 2*€ 240,-
Lesgeld bbl opleiding niveau 3 of 4*€ 582,-
Boekengeld**Circa € 150,-
Extra opleidingskosten ROC p.m.
Vakboeken eenmalig per opleiding
(trajectmap, werkboek, vakleerboek)
€ 250,- per leerling per opleiding
Opleiding leermeester (3 dagen) € 600,-
Herhaling leermeester (1 dag) € 250,-
Financiële bijdrage organisatie
natuursteenopleidingen, praktijk-instructie
en leerlingbegeleiding
ca. € 88.500,-

VergoedingenVoor
werkgever
Voor
werknemer
Vergoedingen verstrekt door
Subsidie Praktijkleren Ca. € 2.500,-Overheid (www.rvo.nl)

* De werkgever en werknemer worden geacht afspraken te maken over de (terug)betaling van deze kosten.

** Men komt alleen in aanmerking voor vergoedingen indien de werkgever premies voor de werknemer afdraagt bij APG (O&O fonds Afbouw).

Menu