Subsidieregeling praktijkleren

Als je een werknemer in dienst hebt die een mbo-bbl opleiding volgt, kun je in aanmerking komen voor een overheidsbijdrage van circa € 2.500,- per studiejaar. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Lees meer over het aanvragen van subsidies.

Advies voor het aanvragen van subsidie

Doe tijdig een aanvraag eHerkenning.
Voor het indienen van uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. De aanvraag voor eHerkenning neemt 2-7 werkdagen in beslag. Lees het stappenplan aanvragen eHerkenning.

Menu