Subsidieregeling praktijkleren

Als je een werknemer in dienst hebt die een mbo-bbl opleiding volgt, kun je in aanmerking komen voor een overheidsbijdrage van circa € 2500,- per studiejaar. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Lees meer over het aanvragen van subsidies.

Advies voor het aanvragen van subsidie

Doe tijdig een aanvraag eHerkenning.
Voor het indienen van uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. De aanvraag voor eHerkenning neemt 2-7 werkdagen in beslag. Lees het stappenplan aanvragen eHerkenning.

Overzicht opleidingskosten en vergoedingen studiejaar 2020 – 2021

KostensoortKosten werkgeverKosten werknemerKosten BPN
Lesgeld bbl opleiding niveau 2*€ 250,-
Lesgeld bbl opleiding niveau 3 of 4*€ 606,-
Boekengeld**Circa € 150,-
Reiskosten leerlingp.m.
Extra opleidingskosten ROCp.m.
Vakboeken eenmalig per opleiding
(trajectmap, werkboek, vakleerboek)
€ 250,- per leerling per opleiding
Opleiding leermeester (2 dagen) € 765,-
Herhaling leermeester (1 dag) € 250,-
Financiële bijdrage organisatie
natuursteenopleidingen, praktijk-instructie
en leerlingbegeleiding
ca. € 88.500,-

VergoedingenVoor
werkgever
Voor
werknemer
Vergoedingen verstrekt door
Subsidie Praktijkleren Ca. € 2.500,-Overheid (www.rvo.nl)

* De werkgever en werknemer worden geacht afspraken te maken over de (terug)betaling van deze kosten.

** Men komt alleen in aanmerking voor vergoedingen indien de werkgever premies voor de werknemer afdraagt bij APG (O&O fonds Afbouw).

Menu