Subsidieregeling praktijkleren

Als je een werknemer in dienst hebt die een mbo-bbl opleiding volgt, kun je in aanmerking komen voor een overheidsbijdrage van circa € 2500,- per studiejaar. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Lees meer over het aanvragen van subsidies.

Voor het huidige studiejaar 2018/2019 kun je een aanvraag indienen van 2 juni 2019 09.00 uur tot en met 16 september 2019 17.00 uur.

Reiskostenvergoeding leerlingen*

Aan de deelnemers aan de Natuursteenopleidingen wordt een vergoeding gegeven voor de reiskosten naar de opleidingslocatie in Nieuwegein van € 0,19 per km of kosten OV. Na afloop van het huidige studiejaar vindt de betaling plaats.

* Men komt alleen in aanmerking voor vergoedingen indien de werkgevers premies voor de werknemer afdraagt bij APG (O&O fonds Afbouw)

Advies voor het aanvragen van subsidie

1. Doe tijdig een aanvraag eHerkenning.
Voor het indienen van uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. De aanvraag voor eHerkenning neemt 2-7 werkdagen in beslag. Lees het stappenplan aanvragen eHerkenning.

2. Vraag subsidie aan tussen 2 juni en 16 september 2019
Vraag hier de subsidie aan.

Overzicht opleidingskosten en vergoedingen studiejaar 2019 – 2020

KostensoortKosten werkgeverKosten werknemerKosten BPN
Lesgeld bbl opleiding niveau 2**€ 240,-
Lesgeld bbl opleiding niveau 3 of 4**€ 582,-
Boekengeld*Circa € 150,-
Extra opleidingskosten ROC p.m.
Vakboeken eenmalig per opleiding
(trajectmap, werkboek, vakleerboek)
€ 250,- per leerling per opleiding
Opleiding leermeester (3 dagen) € 600,-
Herhaling leermeester (1 dag) € 250,-
Financiële bijdrage organisatie
natuursteenopleidingen, praktijk-instructie
en leerlingbegeleiding
ca. € 88.500,-

VergoedingenVoor
werkgever
Voor
werknemer
Vergoedingen verstrekt door
Subsidie Praktijkleren Ca. € 2.500,-Overheid (www.rvo.nl)
Reiskostenvergoeding leerlingen€ 0,19 per km of kosten OVBrancheplatform Natuursteen

* Men komt alleen in aanmerking voor vergoedingen indien de werkgevers premies voor de werknemer afdraagt bij APG (O&O fonds Afbouw)
**De werkgever en werknemer worden geacht afspraken te maken over de (terug)betaling van deze kosten.

Menu