Een bewogen schooljaar

Corry Kussendrager is docent en opleidingscoördinator Natuursteen bij ROC Midden Nederland: de enige plek in Nederland waar je een bbl-opleiding tot Natuursteenbewerker kunt volgen. Als vakdocent voor de branche staat ze symbool voor de kwaliteit van de opleiding. Hoe is het afgelopen studiejaar verlopen?

“Met alle maatregelen, de online lessen en een aangepast rooster was het even zoeken, maar de docent moet eerlijk toegeven dat de leerlingen het met elkaar goed doorlopen hebben. Er zijn weinig achterstanden te vinden bij de leerlingen en we houden de sfeer goed in de klas. Tijdens de lockdown werd volledig online les gegeven. Buiten de lockdown werd er gewerkt met een zogeheten ‘corona rooster’. Dit hield in dat de leerlingen in halve klassen, om de week les kregen. We hebben hier als opleiding zo een goede ervaring mee dat we verder willen experimenteren. De docent had tijdens deze periode klassen van 10 leerlingen, wat ervoor zorgde dat er aandacht kon zijn voor de leerling en er echt fijn les gegeven kon worden. In plaats van 20 man in het gareel te houden was er meer aandacht voor de leerling, tijd voor het delen van vakkennis en de daarbij behorende gesprekken over het vak.

De leerlingen hebben dit als zeer prettig ervaren. Bijkomend voordeel was dat de leerlingen veel minder reisuren hoefden te maken en extra werk konden verrichten binnen het bedrijf. Door deze positieve ervaring met halve klassen en halvering van reisuren heeft de opleiding nu de mogelijkheid om deze manier van werken als pilot in te zetten. Het komende schooljaar wordt continu bekeken wat er goed of fout gaat en wat er verbeterd kan worden om met deze manier van lesgeven door te kunnen gaan. De week dat de leerlingen niet op school zijn is echter geen speeltijd; zij dienen gewoon om 12.15 online aanwezig te zijn. Dit betekent nog steeds een extra halve dag werken in de ochtend in het bedrijf, minder reisuren en minder reiskosten voor leerling en bedrijf.”

Geslaagd

“Over succes gesproken. Het afgelopen jaar zijn er weer veel leerlingen geslaagd. Een echte diploma-uitreiking zat er helaas niet in. In plaats daarvan ga ik bij de bedrijven langs. Vaak worden de ouders of partners ook uitgenodigd. Er is taart en er kan even gepraat worden. Op die manier is het toch nog een beetje speciaal. Ik sta ieder jaar weer verbaasd om de ontwikkelingen bij de leerlingen te zien. Zij staan bewuster stil bij alles en zijn in staat om zichzelf te accepteren als de fantastische personen die zij zijn. De openheid en acceptatie, dat is prachtig om te zien. Ik ben ontzettend trots op hen.”

Menu