Wat is een erkend leerbedrijf?

Toekomstige werknemers in de natuursteenbranche kunnen verschillende beroepsopleidingen volgen om zich hier op voor te bereiden. Deze beroepsopleidingen zijn BBL-opleidingen (beroepsbegeleidende leerweg). Dat betekent één dag in de week naar school en de andere dagen werken en leren in het leerbedrijf. Elk natuursteenbedrijf kan in principe een erkend leerbedrijf worden.

Waarom word ik leerbedrijf?

 • Je kunt zelf je toekomstige werknemers opleiden
 • Je hebt er plezier in om iemand het vak te leren
 • Je geeft vakkennis door aan een nieuwe generatie
 • Je draagt bij aan het voortbestaan van het natuursteenambacht
 • Je draagt bij aan het cultureel erfgoed door het doorgeven van vakkennis
 • Door (overheids)subsidies blijven de opleidingskosten voor het leerbedrijf laag

Hoe word ik erkend leerbedrijf?

Als je als bedrijf erkend leerbedrijf wil worden, kun je erkenning aanvragen bij de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Dit kan eenvoudig online.
Natuurlijk stelt de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ook bepaalde eisen aan een erkend leerbedrijf:

 • Het erkend leerbedrijf stelt een leermeester aan die de dagelijkse begeleiding van de leerling op zich neemt. Deze leermeester volgt de leermeestercursus en tweejaarlijks een nascholing.
 • Het erkend leerbedrijf zorgt ervoor dat de leerling alle scholingsdagen op het ROC kan volgen.
 • Het erkend leerbedrijf geeft de leerling tijd en ruimte om tijdens het werk de vakvaardigheden te leren die onderdeel zijn van de opleiding.
 • Het erkend leerbedrijf heeft de juiste kennis en middelen om leerlingen op te leiden.
 • Het erkend leerbedrijf geeft de leerling een arbeidscontract voor minimaal de duur van de opleiding zoals vastgelegd in de CAO Natuursteenbedrijf.

Hoe word ik leermeester?

Om erkend leerbedrijf te zijn, moet je dus ook (minimaal) één leermeester of praktijkopleider in dienst hebben. Voor leerbedrijven in de natuursteensector geldt dat de leermeester is gecertificeerd door Volandis of Savantis. Aankomende leermeesters kunnen bij Volandis de ‘Leermeestercursus Bouw en Infra’ volgen of bij Savantis de ‘Training Praktijkopleider‘.

In de praktische cursus leert de startende leermeester hoe je jongeren moet begeleiden en hun vorderingen moet beoordelen. Er worden kennis en vaardigheden geleerd, theorie bijgebracht maar wordt er vooral geoefend met opdrachten uit de praktijk.

Een leermeester kan alleen leerlingen begeleiden en beoordelen voor het beroep dat de leermeester uitvoert. Bijkomende voorwaarden voor de leermeester zijn dat de leermeester beschikt over een diploma voor het beroep waarin hij/zij begeleidt of minimaal vijf jaar werkervaring heeft in het van toepassing zijnde beroep. Op het moment dat een gecertificeerd leermeester een leerling begeleidt, krijgt hij hiervoor een vergoeding.

Subsidies voor leerbedrijven

Werkgevers kunnen voor werknemers die een opleiding volgen een subsidie aanvragen. De subsidie draagt bij in de loonkosten van de werknemer. Je kunt bij de overheid en het Brancheplatform Natuursteen subsidie en vergoedingen aanvragen. Meer informatie over het hoe en wanneer vind je hier.

Leerbedrijf worden

Subsidies & vergoedingen

Via het Brancheplatform Natuursteen en de overheid kun je als leerbedrijf subsidies en vergoedingen aanvragen voor een leerling. 

Lees hier meer over subsidies en vergoedingen

Menu