Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Oorkonde dienstjubileum natuursteenbranche

Het BranchePlatform Natuursteen beschikt over oorkondes voor dienstjubilea binnen de natuursteenbranche. Bent uzelf of is een van uw medewerkers 12½, 25, 40 of 50 jaar werkzaam in onze branche, dan kunt ons dit laten weten. Het aanvraagformulier hiervoor kunt u op deze pagina downloaden en ons per mail of fax retourneren.

De uitreiking van de oorkondes zal gekoppeld worden aan bijzonder evenementen in de branche, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse diploma uitreiking. Jubilarissen die niet aanwezig kunnen zijn op dat moment, ontvangen hun oorkonde later per post.

Oorkonde

Bedrijven Natuursteenbranche

Zoek een natuursteen bedrijf bij u in de buurt

Zoeken >

Wij houden u graag op de hoogte

Als u dat wilt sturen wij u het laatste nieuws en publicaties per e-mail.