Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Partners 


Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven

De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN Natuursteen) is de werkgevers- en ondernemersorganisatie van bedrijven en dienstverleners in de natuursteenbranche. Zij vertegenwoordigt de aangesloten bedrijven in de sector. Naast een aantal grote bedrijven, bestaat ABN Natuursteen vooral uit MKB-bedrijven. Naar website ABN Natuursteen
 

FNV Bouw

FNV Bouw behartigt de belangen van werknemers in de Natuursteenbranche. FNV Bouw behartigt de belangen voor zo’n 120.000 leden in de bouw & infra, afbouw & onderhoud, meubel & hout, woondiensten en waterbouw. Doel is om voor de leden de arbeidsomstandigheden en de inkomenspositie te verbeteren en de zelfredzaamheid te vergroten. Naar website FNV Bouw
 

CNV Vakmensen

CNV Vakmensen behartigt de belangen van werknemers in de Natuursteenbranche. CNV Vakmensen behartigt de belangen van leden in bouw, voeding, vervoer en industrie. Doel is om op te komen voor de belangen van werkende mensen op het gebied van werk en inkomen. Naar website CNV Vakmensen.

Partners

Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven

 

 

 

FNV

 

 

 

CNV