Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

De Geschillencommissie Natuursteen


Zakelijke geschillen

Dé instantie die beslist over zakelijke kwesties waarover bedrijven het onderling niet eens kunnen worden. De Geschillencommissie stelt een rapportage op in de vorm van bindend advies waaraan beide partijen zich conformeren. Een langdurig traject via gerechtelijke procedures kan op deze wijze worden voorkomen. De Geschillencommissie Natuursteen kan ook bemiddelen bij een verzoek tot een algemeen technisch advies, kwaliteitscontrole en expertiseonderzoek (schadediagnose). Hiervoor wordt dan een (onafhankelijke) expert/deskundige ingeschakeld. Natuursteenbedrijven, opdrachtgevers, leveranciers, verzekeringsmaatschappijen, rechtsbijstandverzekeringen, rechtbanken of particulieren kunnen een aanvraag voor technisch advies, controle of diagnose indienen.
 

Consumenten geschillen

Met ingang van 1 januari 2014 is de Geschillencommissie Natuursteen voor consumenten ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken in Den Haag. Deze commissie kan alle geschillen behandelen over transacties tussen consumenten en natuursteenbedrijven gesloten op of na 1 januari 2014. Hierbij valt te denken aan een vloer die gaat scheuren, een aanrechtblad dat vlekken vertoont of een grafmonument dat niet volgens hetgeen overeengekomen is, is geleverd en geplaatst. De ondernemer moet zijn aangesloten bij de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) voor de behandeling van geschillen. Hiermee onderstrepen deze ondernemers dat zij kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben staan. Gaat er onverhoopt toch iets mis, dan zal de ondernemer dat in goed overleg met de consument als regel weten op te lossen. En lukt dat niet dan kan het geschil op een eenvoudige, snelle en goedkope manier door de Geschillencommissie Natuursteen worden opgelost met een bindende uitspraak voor beide partijen.

Kijk op de website van De Geschillencommissie Natuursteen voor meer informatie. 

Bedrijven Natuursteenbranche

Zoek een natuursteen bedrijf bij u in de buurt

Zoeken >

Wij houden u graag op de hoogte

Als u dat wilt sturen wij u het laatste nieuws en publicaties per e-mail.