Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Pensioen

De afspraken over het pensioen voor werknemers in de Natuursteenbranche zijn vastgelegd in de Pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW). Dit fonds is een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De inhoud van de pensioenregeling komt tot stand in het overleg tussen sociale partners.

De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verzorgt al ruim zestig jaar de pensioenregeling voor de werkgevers en de werknemers in de bedrijfstak Bouwnijverheid. Bent u werkzaam in het Bouwbedrijf, de Afbouw, het Natuursteenbedrijf, de Timmerindustrie,  de Betonmortelindustrie of het Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijf, dan is uw werkgever verplicht aangesloten bij bpfBOUW.
 

Organisatie

Het bpfBOUW heeft een paritair gevormd bestuur dat bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarnaast zijn er interne commissies, een verantwoordingsorgaan en raad van toezicht. Alle gegevens zijn te vinden op de website van bpfBOUW.
 

Pensioenregeling

De pensioenregeling heet Pensioenregeling Bouwnijverheid. Ze is van toepassing op werknemers in de sector Natuursteenbedrijf.
 

Wat betekent het als u deelneemt aan deze regeling?

  • U bouwt ouderdomspensioen op. Daardoor kunt u later aanspraak maken op een levenslange pensioenuitkering. Deze uitkering is maandelijks. Bovendien krijgt u elk jaar in mei een vakantietoeslag. 
  • Als u komt te overlijden, krijgt uw partner een partnerpensioen. Voor uw kinderen is er dan een wezenpensioen. 
  • Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u na verloop van tijd aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidspensioen. 
  • U heeft recht op een premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. 
  • Kunt u vanwege uw leeftijd onvoldoende pensioen opbouwen om vervroegd met pensioen te gaan? Dan kunt u uw pensioen tot uw 65ste waarschijnlijk aanvullen met één van de aanvullingsregelingen.


Wilt u een toelichting op deze punten? Kijk bij de sector waarin u werkzaam bent. U krijgt dan ook uitleg over de afspraken, die alleen voor uw sector gelden: Natuursteenbedrijf

Bedrijven Natuursteenbranche

Zoek een natuursteen bedrijf bij u in de buurt

Zoeken >

Wij houden u graag op de hoogte

Als u dat wilt sturen wij u het laatste nieuws en publicaties per e-mail.