Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Bedrijfstakeigen Regelingen CAO Natuursteen

Naast de CAO Natuursteen is er ook een Bedrijfstakeigen Regelingen CAO Natuursteen (BTER) die van toepassing is op werkgevers en werknemers van ondernemingen die vallen binnen de werkingssfeer van deze CAO. Voor een uitleg over de werkingsfeer wordt verwezen naar de CAO Natuursteen. Voor u als (toekomstig) medewerker is het belangrijk om te weten dat er in de BTER CAO Natuursteen een aantal afspraken door sociale partners zijn vastgelegd die van belang zijn voor uw arbeidsvoorwaarden.
 

Dit betreft:

  • Regeling extra verlofdagen oudere werknemers
  • Vierdaagse werkweek 59+ 
  • Financiering WW-aanvullingen Natuursteen 
  • Collectieve Ongevallenregeling Bedrijfstakeigen Regelingen CAO Natuursteen

De administratie en uitvoering van deze regelingen vindt plaats bij de APG/Cordares.