Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

PAGO Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek


Publicatiejaar: 2009
Dit product is gratis te downloaden.Volgens de CAO heeft iedere werknemer in de natuursteenbranche eens in de zoveel tijd recht op een PAGO: Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Voor bijna alle werknemers geldt dat zij vanaf hun 16e jaar om de vier jaar gebruik kunnen maken van een PAGO en vanaf hun 40e jaar om de twee jaar. Voor het UTA-personeel geldt een andere regeling, zij kunnen vanaf hun 16e tot hun 52e jaar om de vier jaar gebruikmaken van een PAGO en vanaf hun 52e jaar om de twee jaar. De werknemer wordt door de arbodienst uitgenodigd voor het onderzoek. Deze folder bevat meer informatie over PAGO.
 

PAGO Toolbox

Deze toolbox geeft informatie over het hoe en waarom van het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. De toolbox bestaat uit:


De korte film 'Komt een bouwvakker bij de dokter' geeft op een aansprekende manier weer waarom het belangrijk is om naar het PAGO toe te gaan en wat er dan eigenlijk gebeurt. De factsheet gebruikt u om naast de film extra uitleg te geven over het PAGO en eventuele vragen te beantwoorden.
 

GPO Gericht Periodiek Onderzoek

Publicatiejaar: 2012
Sommige werkzaamheden in de natuursteenbranche gaan gepaard met bijzondere gezondheidsrisico's. Als werknemers hiermee te maken hebben, hebben zij in aanvulling op het PAGO recht op een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO). Dit geldt voor de volgende risico's en beroepen:

  • Asbest
  • Bodemsanering
  • Chemische industrie
  • Machinisten: torenkranen, mobiele kranen en mobiele heistellingen.
  • Natuursteen
  • Offshore
  • Overdruk
  • Perslucht


In de brochure vindt u meer informatie over wat deze 'keuringen' inhouden, wanneer men er recht op heeft, hoe men een afspraak kan maken en wat eventuele kosten zijn.