Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Bedrijfstakatlas 2014

De Bedrijfstakatlas 2014 brengt in kaart hoe werknemers in de bouwnijverheid (inclusief natuursteenbranche) hun werksituatie, arbeidsbelasting, gezondheid en welzijn ervaren. Ook geeft de atlas inzicht in hun leefstijl, werkvermogen en kans op arbeidsongeschiktheid. Om recht te doen aan de grote diversiteit van het werk in de bouwnijverheid, zijn de gegevens uitgesplitst naar soort werk, sector en beroep. Ook is er gekeken naar bedrijfsgrootte en leeftijd van de werknemers.

De gegevens in de Bedrijfstakatlas 2014 komen uit twee onderzoeken waarvan werknemers in de bouw vrijwillig gebruik kunnen maken:

  • Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) 
  • Gericht Periodiek Onderzoek (GPO).


De bedrijfsatlas 2014 is gratis te downloaden (rechterkant pagina).