Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Arbocatalogus voor de Natuursteen


Arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk! Gezond, veilig en prettig werken wil iedereen. Elke werknemer, elke werkgever. Aan welke regels moet u zich houden? Hoe kunt u risico’s voorkomen en beheersen? De Arbocatalogi geven u antwoord en helpen u bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. En, u voldoet gelijk aan de wet! De oplossingen en maatregelen zijn volgens de laatste stand der techniek en worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de branche. Binnen de branche zijn er door werkgevers, werknemers en aanverwante sectoren 10 arbocatalogi overeengekomen. Deze geven invulling aan de door de overheid gestelde doelen om gezond en veilig te werken.

De Arbocatalogus Natuursteen is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van de cao Natuursteen. In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen de natuursteen invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Bent u in staat om op een andere (aantoonbare) manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in.

De arbocatalogus is bedoeld om u tegemoet te komen, niet om u te beperken. Als u gebruik maakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, voldoet u aan hetgeen de arbeidsinspectie van u verlangt. Deze catalogus is geen statisch document maar volgt de belangrijke ontwikkelingen in de stand der techniek. In deze catalogus komen de belangrijkste risico’s in de natuursteen aan bod. De maatregelen zijn geordend volgens de arbeidshygiënische strategie. Bij het raadplegen van de arbocatalogus kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:
 

Kies een beroep 

Kiest u een beroep dan verschijnen voor dat beroep de belangrijkste risico’s.
Per risico wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving en de te nemen maatregelen
om het risico te voorkomen of te beperken.
 

Kies een risico

Kiest u een risico, bijvoorbeeld op basis van uw RI&E, dan verschijnt een algemene beschrijving van het risico en wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving. Ook krijgt u een overzicht van de beroepen in de natuursteen die met dit risico te maken hebben.
 

Kies een taak

Kiest u een taakgroep dan verschijnen voor die taakgroep de verschillende taken. Kiest u vervolgens een taak, dan verschijnen de belangrijkste risico’s. Per risico wordt informatie gegeven over de te nemen maatregelen om het risico te voorkomen of te beperken. 

Bedrijven Natuursteenbranche

Zoek een natuursteen bedrijf bij u in de buurt

Zoeken >

Wij houden u graag op de hoogte

Als u dat wilt sturen wij u het laatste nieuws en publicaties per e-mail.