Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Branche Code Natuursteen

De natuursteenbedrijven hebben sinds 2013 een Code, die veilig en gezond werken, brancherichtlijnen en wettelijke normen bundelt. De Code is tevens de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor de branche. Zo kunt u als ondernemer in één klap aan de geldende wet- en regelgeving voldoen.

De door het HBA ontwikkelde Code is in samenwerking met ondernemers en werknemers opgesteld. Hij helpt het natuursteenbedrijf de weg te vinden in de wirwar van regels en normen; vanaf het ontvangen van een opdracht tot en met de plaatsing van het natuursteen. Werken is belangrijk, maar gezond blijven ook! Daarom krijgt ‘veilig en gezond werken’ veel aandacht in deze Code. De Code is gericht op ‘doen’.

Werken met de Code stimuleert professioneel ondernemen en bedrijfsverbetering. Belangrijk voordeel voor de ondernemer is dat alle actuele en relevante wetgeving er in staan. Voorheen waren deze her en der verspreid en kostte het de ondernemer heel veel tijd deze bij elkaar te zoeken. Met de Code in de hand bespaart de ondernemer zichzelf zoektijd en geld.

De Code kan door de ondernemers in de natuursteenbranche online gratis benaderd worden via Branche Code Online. De checklist van de Code van het natuursteenbedrijf is sinds juli 2013 digitaal via Branchecode Online toegankelijk voor bij het HBA geregistreerde natuursteenbedrijven. Dit RI&E-instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder de natuursteenbranche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.

Voor meer vragen over de Risico Inventarisatie en Evaluatie ga naar de website RiE.nlBedrijven Natuursteenbranche

Zoek een natuursteen bedrijf bij u in de buurt

Zoeken >

Branche Code Natuursteen

      Branchecode online