Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

CAO voor het Natuursteenbedrijf

Indien u werkzaam bent in een functie die valt onder de werkingssfeer van de natuursteenbranche, dan zijn uw arbeidsvoorwaarden geregeld in de CAO voor het Natuursteenbedrijf en de bijbehorende bedrijfstakeigen regelingen BTER CAO Natuursteen.

Deze CAO’s worden afgesloten door sociale partners in de Natuursteen. Het overleg vindt plaats tussen FNV Bouw en CNV Vakmensen namens werknemers en de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN Natuursteen) namens werkgevers. Beide CAO’s worden traditioneel algemeen verbindend verklaard om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken.

Uw belangen als werknemer in de natuursteen worden behartigd door de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen. Uw belangen als werkgever in de natuursteen worden behartigd door de werkgeverorganisatie ABN Natuursteen.    

 CAO Partijen

Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven

 

 

 

FNV

 

 

 

CNV