Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Over het BranchePlatform Natuursteen

Vakorganisaties FNV Bouw en CNV Vakmensen en de werkgeversorganisatie Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven, CAO-partijen betrokken bij de CAO voor het Natuursteenbedrijf, hebben in 2013 een nieuw kennis- en adviescentrum opgericht, het BranchePlatform Natuursteen.
 

Hoofdtaken BranchePlatform Natuursteen

Het BranchePlatform Natuursteen heeft de taak om de scholing in de natuursteensector blijvend te stimuleren voor ondernemers en werknemers. De natuursteensector investeert in het opleiden van werknemers. Dankzij goede opleidingen worden vakkennis en inzetbaarheid in de bedrijven vergroot. Door vakwerk te leveren van de allerhoogste kwaliteit draagt een goed opgeleide werknemer bij aan het positieve imago van de sector. In samenwerking met ROC Midden Nederland werkt het BranchePlatform Natuursteen aan voorlichting over scholing, de invulling van de vakopleidingen Natuursteenbewerker en het aanbod van het onderwijs gericht op natuursteen.

Naast het stimuleren van scholing richt het BranchePlatform Natuursteen zich op het verbeteren van arbeidsomstandigheden binnen de natuursteensector en op het vergroten van kennis en de promotie van het vakmanschap.
 

Andere activiteiten BranchePlatform Natuursteen

Uw vragen over met name training & opleidingen en kennis & techniek kunt u stellen aan het BranchePlatform Natuursteen. Deze website is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Hoofdbedrijfschap Ambachten.

Bedrijven Natuursteenbranche

Zoek een natuursteen bedrijf bij u in de buurt

Zoeken >

Wij houden u graag op de hoogte

Als u dat wilt sturen wij u het laatste nieuws en publicaties per e-mail.