Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Subsidies en tegemoetkomingen opleidingen

Werkgevers kunnen voor werknemers die een opleiding volgen een subsidie aanvragen. De subsidie dekt de opleidingskosten en draagt bij in de loonkosten van de werknemer. Het BranchePlatform Natuursteen ondersteunt werkgevers bij het aanvragen van de Subsidieregeling Praktijkleren en de branchevergoedingen voor opleidingen van de Stichting Sociaal Fonds voor het Natuursteenbedrijf (SFN).
 

Subsidie Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren kan tussen juni en september worden aangevraagd voorafgaand aan het schooljaar. Jaarlijks is een vast budget te verdelen onder aanvragers. Per leerling is de subsidie maximaal €2.700,- (prijspeil 2016).
 

Tegemoetkoming opleiding

In de CAO Natuursteen zijn vergoedingen per werknemer per opleiding afgesproken. Elke keer als een werknemer een exameneenheid met succes heeft afgerond, wordt een vaste vergoeding uitgekeerd. Ook kan de werknemer een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer of de kosten voor OV vergoed krijgen. Voorwaarde is dat de werkgever de CAO Natuursteen toepast en premies afdraagt aan het O&O Fonds Afbouw, via APG. Het BranchePlatform Natuursteen houdt hiervoor de administratie bij en regelt de uitbetaling van de vergoedingen en reiskosten.

Zie hiervoor ook het stroomschema aan de rechterkant van deze pagina.