Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Leermeester bij een erkend leerbedrijf

Bij elk erkend leerbedrijf werkt minimaal één leermeester. Voor leerbedrijven in de natuursteensector geldt dat de leermeester is gecertificeerd door Volandis. Om leermeester te kunnen worden moet de werknemer werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf of bij een bedrijf dat erkend leerbedrijf wil worden. Een leermeester kan alleen leerlingen begeleiden en beoordelen voor het beroep dat de leermeester uitvoert. Bijkomende voorwaarden voor de leermeester zijn dat de leermeester beschikt over een diploma voor het beroep waarin hij / zij begeleidt of minimaal vijf jaar werkervaring heeft in het van toepassing zijnde beroep.
 

Wat doet een leermeester?

De leermeester is de dagelijkse begeleider van de leerling. Hij leert de leerling het vak. Daarnaast beoordeelt hij de praktijktoetsen van de leerling en houdt de leermeester ook functioneringsgesprekken met de leerling. In de beroepspraktijk is de leermeester daarmee de belangrijkste opleider en beoordelaar van de leerling.
 

Scholing leermeester

Om als leermeester te kunnen werken volg je eerst de leermeestercursus. In deze praktische cursus leert de startende leermeester hoe je jongeren moet begeleiden en hun vorderingen moet beoordelen. In de cursus worden kennis en vaardigheden geleerd, theorie bijgebracht maar wordt er vooral geoefend met opdrachten uit de praktijk. De cursus duurt drie dagen. Voor begeleidende vakmensen met ervaring in het begeleiden van leerlingen bestaat er de mogelijkheid om de cursus in een kortere tijd af te ronden. De kosten voor de leermeestercursus bedragen €650 (excl. BTW). Bedrijven die de CAO Natuursteen toepassen en hun premies afdragen aan het O&O Fonds Afbouw, kunnen deze kosten declareren bij het BranchePlatform Natuursteen. Klik hier voor aanmeldingsformulier leermeestercursus. 
 

Nascholing

Na het afronden van de cursus leermeester ontvangt de deelnemer een leermeestercertificaat en een leermeesterpas. Het leermeestercertificaat en de leermeesterpas zijn twee jaar geldig. Leermeesters zijn van groot belang in de driehoek leerling, bedrijf en opleiding. Om up-to-date te blijven op het gebied van het begeleiden en beoordelen van leerlingen is het voor een leermeester dus nodig om iedere twee jaar een nascholingscursus te volgen. Volandis organiseert deze nascholingscursussen. De nascholingscursus leermeester kost € 280 (excl. BTW). Bedrijven die de CAO Natuursteen toepassen en hun premies afdragen aan het O&O Fonds Afbouw, kunnen deze kosten declareren bij het BranchePlatform Natuursteen. Klik hier voor aanmeldingsformulier nascholing leermeestercursus.
  

Vergoeding leermeester

Op het moment dat een gecertificeerd leermeester een leerling begeleidt, krijgt hij hiervoor een vergoeding van € 250 bruto per kwartaal. Dit bedrag is onafhankelijk van het aantal dagen dat de leermeester één of meerdere leerlingen begeleidt. De vergoeding wordt betaald door de werkgever (zonder compensatie van het O&O Fonds Afbouw).

De leermeestercursussen en nascholingen worden – voor iedereen die werkt bij een natuursteenbedrijf dat de CAO van het Natuursteenbedrijf toepast en premies afdraagt aan het O&O Fonds Afbouw – vergoed door het O&O Fonds Afbouw.
 

Kaderopleiding

Leerlingen in de kaderopleiding worden niet door een leermeester begeleid, maar door een praktijkbegeleider. Deze hoeft niet de leermeestercursus en nascholing te volgen, maar krijgt een korte training in het bedrijf.