Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Eisen erkend leerbedrijf

(Toekomstige) werknemers die een natuursteenopleiding willen volgen, hebben een leerbaan nodig bij een erkend leerbedrijf. Het SBB erkent leerbedrijven in Nederland en via de website van het SBB kunt u uw erkenning aanvragen of een bestaande erkening uitbreiden.
 

Eisen erkend leerbedrijf

 • Het erkend leerbedrijf stelt een leermeester aan die de dagelijkse begeleiding van de leerling op zich neemt. Deze leermeester volgt de leermeestercursus en tweejaarlijks een nascholing. 
 • Het erkend leerbedrijf zorgt ervoor dat de leerling alle scholingsdagen op het ROC kan volgen. 
 • Het erkend leerbedrijf geeft de leerling tijd en ruimte om tijdens het werk de vakvaardigheden te leren die onderdeel zijn van de opleiding. 
   

Aanvullende vereisten erkend leerbedrijf

Uiteraard worden alleen bedrijven erkend die de kennis en middelen hebben om leerlingen op te leiden. Om erkend te worden voor de opleiding Machinaal Natuursteenbewerken moet er bijvoorbeeld een natuursteenwerkplaats aanwezig zijn. In de CAO Natuursteenbedrijf is afgesproken dat een leerling een arbeidscontract krijgt voor minimaal de duur van de opleiding. Op de website www.stagemarkt.nl staat een actueel overzicht erkende leerbedrijven voor de opleidingen Natuursteenbewerker en Allround natuursteenbewerker. Voor de kaderopleiding geldt een afwijkende regeling.
 

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Via deze link naar de website van de SBB krijgt u direct een overzicht van het gehele reglement erkenning leerbedrijven SBB zoals dit is vastgesteld door het algemeen bestuur van de SBB op 13 mei 2016 en is geplubliceerd in de Staatscourant op 20 juli 2016. 

 • Artikel 1. Begripsbepaling
 • Artikel 2. Doel
 • Artikel 3. Verzoek tot erkenning
 • Artikel 4. Beoordeling van het verzoek
 • Artikel 5. Voorwaarden voor erkenning
 • Artikel 5a. Aanvullende voorwaarden collectieve leerbedrijven
 • Artikel 6. Verlenen van de erkenning
 • Artikel 7. Verlengen van de erkenning
 • Artikel 8. Intrekken van de erkenning
 • Artikel 9. Dienstverlening
 • Artikel 10. Bezwaar
 • Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden
 • Artikel 12. Inwerkingtreding
 • Artikel 13. Wijzigingen
 • Bijlage 1 - Modelprofiel praktijkopleider 

Bedrijven Natuursteenbranche

Zoek een natuursteen bedrijf bij u in de buurt

Zoeken >