Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Aanmelden natuursteenopleiding

Wilt u uzelf of één van uw medewerkers aanmelden voor een natuursteenopleiding? Aanmeldingen verlopen via de website van ROC Midden-Nederland. Voor het aanmelden heeft u het Burgerservicenummer van de werknemer nodig die de studie gaat volgen. Om de opleiding te volgen is het van belang dat het bedrijf een erkend leerbedrijf is. Als het bedrijf nog geen erkend leerbedrijf is, laat dan het veld voor bedrijfsnaam leeg en vul alleen de vestigingsplaats in.

ROC Midden-Nederland meldt de aanmelding voor de opleiding aan bij het BranchePlatform Natuursteen. Tijdens de hele opleiding houdt het BranchePlatform Natuursteen contact met de werkgever en werknemer om de voortgang te bespreken en waar nodig ondersteuning te bieden.
 

Intakegesprek en kennismaking

Werknemers die willen starten met de opleiding, hebben eerst een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt besproken welke vooropleiding en werkervaring de werknemer heeft. Ook komt aan bod of er bijzondere zaken zijn, bijvoorbeeld of een werknemer dyslexie heeft. Op basis van het intakegesprek kunnen voor en met de student afspraken op maat gemaakt worden. Bij maatwerk gaat het er bijvoorbeeld om of een werknemer direct kan instromen in de niveau 3-opleiding of dat de student mogelijk extra ondersteuning nodig heeft vanuit de opleiding.
 

Vragen over de opleiding of de voorwaarden?

Wilt u eerst meer weten over de opleiding of wat het voor een bedrijf betekent om een werknemer in opleiding te hebben? Het BranchePlatform Natuursteen vertelt u graag meer. Ook kan het BranchePlatform Natuursteen u in contact brengen met de docent of (oud-)leerlingen voor meer informatie. Neem contact op via 0341-740112 of info@brancheplatformnatuursteen.nl. Naar de contactpagina van het BranchePlatform Natuursteen. 

Bedrijven Natuursteenbranche

Zoek een natuursteen bedrijf bij u in de buurt

Zoeken >

Wij houden u graag op de hoogte

Als u dat wilt sturen wij u het laatste nieuws en publicaties per e-mail.