Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Praktische informatie MBO opleidingen

Werknemers die werken in de natuursteensector, of dit graag willen, kunnen verschillende mbo-opleidingen volgen:

Welke vooropleiding of werkervaring heeft de werknemer nodig?

In principe geldt dat elke werknemer die werkzaam is bij een natuursteenbedrijf kan instromen in één van de opleidingen. Afhankelijk van iemands vooropleiding en werkervaring wordt gekeken in welke opleiding hij of zij instroomt.
 

De gebruikelijke route

De meeste werknemers beginnen met de opleiding Natuursteenbewerker, om vervolgens door te stromen naar de opleiding Allround Natuursteenbewerker.
 

Instromen in de opleiding Natuursteenbewerker

Om te starten met de opleiding Natuursteenbewerker heeft de werknemer een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte leerweg nodig, of een diploma van een entreeopleiding. Als de werknemer geen enkel diploma heeft, kan het dus nodig zijn dat hij of zij een aantal toetsen moet maken. De uitslag van deze toetsen maakt duidelijk hoe de algemene ontwikkeling van de werknemer is. Het ROC kan op basis van de toetsen bepalen of de werknemer extra ondersteuning nodig heeft.
 

Starten met de opleiding Allround Natuursteenbewerker

De opleiding Allround Natuursteenbewerker kan gevolgd worden na een mbo-niveau 2-opleiding, zoals bijvoorbeeld de opleiding Natuursteenbewerker of met minimaal een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg. De instroom in de opleiding Allround Natuursteenbewerker is ook afhankelijk van de werkzaamheden die deze persoon uitvoert binnen het natuursteenvakbedrijf. Als de leerling over onvoldoende werkervaring beschikt, kan het voorkomen dat het advies is om te starten met de opleiding Natuursteenbewerker.
 

Beginnen met de opleiding Kaderfunctionaris

De opleiding Kaderfunctionaris is een mbo-niveau 4-opleiding. Dat betekent dat de werknemer minimaal een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg heeft of een mbo-diploma op niveau 3, zoals bijvoorbeeld Allround Natuursteenbewerker. Voor de opleiding Kaderfunctionaris is het van belang dat iemand al goede kennis heeft van het beroep natuursteenbewerker. De vakinhoudelijke natuursteenkennis kan de werknemer hebben opgedaan in de praktijk of via de natuursteenopleidingen op niveau 2 en 3.
 

Wat kosten de opleidingen?

Afhankelijk of u de CAO Natuursteen toepast en premies afdraagt aan het O&O Fonds Afbouw, krijgt u via het BranchePlatform Natuursteen de kosten voor de opleiding zelf en de trajectmappen in rekening gebracht. In de PDF "Kosten en vergoedingen opleidingen" rechtsboven aan deze pagina, leest u welke kosten (en vergoedingen) voor u van toepassing zijn. Alle werkgevers betalen in ieder geval het lesgeld en de boeken.

Kosten lesgeld 2016 - 2017

Opleiding Lesgeld
Natuursteenbewerker € 236,-
Allround natuursteenbewerker € 573,-
Kaderfunctionaris € 573,-

 

Hoeveel tijd kosten de opleidingen?

De kosten voor het lesgeld en studiematerialen, zijn fiscaal aftrekbaar. De werkgever kan daarnaast aanspraak maken op subsidiegelden en CAO-vergoedingen. Voor de opleidingen gaat de werknemer wekelijks één dag naar school, de overige tijd werkt de werknemer in het bedrijf. Bij de start van de opleiding krijgt de werknemer een trajectmap. In de trajectmap staat welke vaardigheden de werknemer moet leren tijdens de opleiding. Om de leerelementen uit de trajectmap goed onder de knie te krijgen en om de praktijktoetsen te halen is het nodig dat de werknemer tijd krijgt om in het werk te oefenen. De student zal naast tijd ook vanuit het bedrijf begeleidt moeten worden door een leermeester. De werknemer zal buiten werktijd bezig gaan met vakken als rekenen, Nederlands en Engels.

Letterbewerking natuursteen

Wij houden u graag op de hoogte

Als u dat wilt sturen wij u het laatste nieuws en publicaties per e-mail.