Brancheplatform Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Beleef op NatuursteenVakdagen materiaal, techniek en natuursteenbranche


In 2014 is voor het eerst op landelijk niveau de NatuursteenVakdag georganiseerd. Dit natuursteenevenement vulde een grote (branche)behoefte in. Door het succes van deze NatuursteenVakdag heeft het BranchePlatform Natuursteen in 2016 opnieuw de NatuursteenVakdagen georganiseerd.

Tijdens de NatuursteenVakdagen staat het product natuursteen in het middelpunt en worden de diverse leveranciers en verwerkers in de gelegenheid gesteld hun producten, machines en gereedschappen te promoten. De NatuursteenVakdagen zijn gericht op zowel de bedrijven als op de daarin werkzame personen in de natuursteenbranche.

Het BranchePlatform Natuursteen wil alle bedrijven actief benaderen, informeren en via demonstraties de (nieuwste) ontwikkelingen, materialen en materieel laten zien. Op deze wijze kan de doelgroep bij uitstek ervaren hoe het is om in en voor de natuursteensector te werken.

De NatuursteenVakdagen zijn bedoeld om natuursteen onder de aandacht te brengen bij opdrachtgevers, architecten, adviseurs, bedrijven, aannemers, leveranciers en ontwerpers. Natuursteenbedrijven en hun medewerkers worden bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen op sociaal en technisch vlak. Het programma spreekt dus niet alleen de natuursteenbranche, maar de hele bouw- en afbouwbranche aan.
 

Graag tot ziens op de volgende NatuursteenVakdag!


De NatuursteenVakdagen worden georganiseerd door het BranchePlatform Natuursteen,
de dagen worden mede mogelijk gemaakt door het Centrum voor Ambachtseconomie.

Bedrijven Natuursteenbranche

Zoek een natuursteen bedrijf bij u in de buurt

Zoeken >

Wij houden u graag op de hoogte

Als u dat wilt sturen wij u het laatste nieuws en publicaties per e-mail.